2. kolo vnitřní soutěže v rámci projektu „Středověká studia ve studentské perspektivě“

Bylo vyhlášeno 2. kolo vnitřní soutěže v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), „Středověká studia ve studentské perspektivě“, na rok 2021. Soutěž je koncipována jako finanční podpora studentských badatelských aktivit na FF UK, které se tematicky týkají středověku. O finanční podporu ve 2. letošním kole soutěže se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet studenti doktorských a magisterských programů FF UK.

Soutěž proběhne v termínu  6. – 20. 9 2021 a vyhodnocena bude nejpozději k 5. 10. 2021. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 15. října 2021.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (tajemnice programu).

Pravidla soutěžě

Přihláška

Úvod > Aktuality > Soutěž > 2. kolo vnitřní soutěže v rámci projektu „Středověká studia ve studentské perspektivě“