SVV: interní soutěž o ocenění studentských publikací s medievistickou tématikou

Rada SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“ vyhlašuje interní soutěž o ocenění publikací s medievistickou tématikou studentů doktorského a magisterského studia FF UK.

Soutěž proběhne v termínu 1. 6. – 20. 9 2021 a její výsledky budou zveřejněny do 5. 10. 2021.

Soutěžní texty ve formátu pdf zasílejte nejpozději do 20. 9. 2021 prof. Janu Čermákovi (jan.cermak@ff.cuni.cz) a Mgr. Barboře Kosíkové (barbora.kosikova@ff.cuni.cz).

Pravidla soutěže

Úvod > Aktuality > Soutěž > SVV: interní soutěž o ocenění studentských publikací s medievistickou tématikou