Vyhlášení 1. kola soutěže SVV na rok 2021

Bylo vyhlášeno 1. kolo vnitřní soutěže v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), „Středověká studia ve studentské perspektivě“, na rok 2021.

Tato vnitřní soutěž je koncipována jako finanční podpora studentských badatelských aktivit na FF UK, které se tematicky týkají středověku. O finanční podporu v 1. letošním kole soutěže se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet studenti doktorských a magisterských programů FF UK.

Soutěž proběhne v termínu 20. 3. – 15. 5. 2021a vyhodnocena bude nejpozději k  květnu 2021. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 31. října 2021.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (tajemnice programu).

Přihláška

Pravidla soutěže

Úvod > Aktuality > Soutěž > Vyhlášení 1. kola soutěže SVV na rok 2021