Vyhlášení 1.kola soutěže Progresu Q07

Bylo vyhlášeno 1. kolo Vnitřní soutěže v rámci programu Progres Q07 v roce 2021: Centrum pro studium středověku. Soutěž je koncipována jako finanční podpora badatelských aktivit, které se tematicky týkají středověku. Její 1. letošní kolo je otevřené, tj. o finanční podporu v soutěži se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet nejen interní členové Progresu Q07 a jeho afiliovaní doktorandi, ale i další pedagogové a studenti FF UK.

Soutěž proběhne v termínu 15. 3. – 15. 5. 2021 a vyhodnocena bude nejpozději k 25. květnu 2021. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 31. října 2021.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (tajemnice programu).

Pravidla soutěže

Přihláška

Úvod > Aktuality > Soutěž > Vyhlášení 1.kola soutěže Progresu Q07