Sjednotitel nebo straník? Role krále v rozdělené společnosti poděbradských Čech (přednáška)

Medievistická skupina Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE)

srdečně zve na přednášku Václava Žůrka (CMS FlÚ AV ČR a FF UK) na téma 

Sjednotitel nebo straník? Role krále v rozdělené společnosti poděbradských Čech

Přednáška se uskuteční 18. září v 11 hodin v Týmové studovně FF UK na náměstí Jana Palacha (v prostorách Knihovny Jana Palacha, suterén budovy).

Anotace:

Politické postavení krále Jiřího z Poděbrad (1458-1471) a poměry v Českém království rozděleném konfesionálně na katolíky a utrakvisty v době jeho vlády vyvolávaly obavy v očích současníků a tak není divu, že někteří vzdělanci se chopili pera, aby králi poradili, jak krizovou situaci vyřešit. Přednáška se bude věnovat dvěma spisům, které jejich autoři adresovali králi Jiřímu ve snaze nabídnout soubor rad, které by mu pomohly lépe vládnout a zvládnout aktuální nelehkou situaci. První z nich je tzv. List králi Jiřímu z Poděbrad a sepsal jej v roce 1462 administrátor pražské arcidiecéze Hilarius z Litoměřic a druhým je knížecí zrcadlo zvané Spravovna, které učenec Pavel Žídek dokončil na úplném konci vlády krále Jiřího v roce 1471. Podle obou autorů je hlavní podmínkou míru v království konverze krále a následně i zbylých utrakvistických obyvatel ke katolicismu. Oba autoři hledají vzory pro správu království i poměru k papežství v minulosti, zejména u Karla IV.

 

Úvod > Aktuality > Přednáška > Sjednotitel nebo straník? Role krále v rozdělené společnosti poděbradských Čech (přednáška)