Calendar

Říj
9
St
Performativita a divadlo jako metodologie a otázka (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Říj 9 @ 12:30 – 14:05
Performativita a divadlo jako metodologie a otázka (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese Mgr. Eliška Poláčková, PhD., oddělení antické kultury a její recepce Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR; Katedra divadelních studií FF MU Brno.

Kompletní program kurzu zde.

Říj
16
St
K epigrafické metodě (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Říj 16 @ 12:30 – 14:05
K epigrafické metodě (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, vedoucí oddělení dokumentace.

Kompletní program kurzu zde.

Říj
23
St
Výtvarné umění a posvátný prostor ve středověku (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Říj 23 @ 12:30 – 14:05
Výtvarné umění a posvátný prostor ve středověku (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese Mgr. Filip Srovnal, PhD., Ústav pro dějiny umění FF UK, Národní památkový ústav Praha.

Kompletní program kurzu zde.

Říj
30
St
Velislavova bible: Mezi uměleckým dílem a učebnicí (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Říj 30 @ 12:30 – 14:05
Velislavova bible: Mezi uměleckým dílem a učebnicí (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese Mgr. Lenka Panušková, PhD., Ústav dějin umění AV ČR.

Kompletní program kurzu zde.

Lis
6
St
Úvod do germanistické medievistiky a jeden necudný text z Vidnavy (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Lis 6 @ 12:30 – 14:05
Úvod do germanistické medievistiky a jeden necudný text z Vidnavy (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese Mgr. et Mgr. Jiří Černý, PhD., Vlastivědné muzeum v Olomouci, Ústav germánských studií FF UP Olomouc.

Kompletní program kurzu zde.

Lis
13
St
Jeleni a runy. Jak přistupovat k soliterním literárním dílům (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Lis 13 @ 12:30 – 14:05
Jeleni a runy. Jak přistupovat k soliterním literárním dílům (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese PHDr. Jiří Starý, PhD., Ústav germánských studií FF UK Praha.

Kompletní program kurzu zde.

Lis
20
St
Dějepisectví středověku mezi tradičními narativy a moderními trendy (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Lis 20 @ 12:30 – 14:05
Dějepisectví středověku mezi tradičními narativy a moderními trendy (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese  Mgr. Jaroslav Svátek, PhD., Ústav českých dějin FF UK Praha; CMS.

Kompletní program kurzu zde.

Lis
27
St
Právní medievistika (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Lis 27 @ 12:30 – 14:05
Právní medievistika (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednnášku pronese PHDr. Jakub Razim, PhD. et PhD., PF MU Brno, PF UP Olomouc.

Kompletní program kurzu zde.

Pro
4
St
Úvod do středolatinské lexikografie (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Pro 4 @ 12:30 – 14:05
Úvod do středolatinské lexikografie (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese Mgr. Pavel Nývlt, PhD., Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR, vedoucí .

Kompletní program kurzu zde.

Pro
18
St
Archeologie středověku a ekonomické dějiny (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Pro 18 @ 12:30 – 14:05
Archeologie středověku a ekonomické dějiny (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Předášku pronese Mgr. Tomáš Klír, PhD., Ústav pro archeologii FF UK.

Kompletní program kurzu zde.

Úvod > Calendar