Calendar

Kvě
30
Čt
Enclosed and wrapped about with dust: Latin and English in the material history of the Bible in England, 1200-1553 v ÚŘLS FF UK, místnost 147
Kvě 30 @ 18:00
Enclosed and wrapped about with dust: Latin and English in the material history of the Bible in England, 1200-1553 @ ÚŘLS FF UK, místnost 147

Na přednášku Dr. Eyal Polega (Queen Mary University of London) srdečně zvou KREAS, Ústav řeckých a latinských studií a Jednota klasických filologů.

Abstrakt přednášky naleznete v pozvánce.

Pozvánka

Říj
9
St
Performativita a divadlo jako metodologie a otázka (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Říj 9 @ 12:30 – 14:05
Performativita a divadlo jako metodologie a otázka (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese Mgr. Eliška Poláčková, PhD., oddělení antické kultury a její recepce Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR; Katedra divadelních studií FF MU Brno.

Kompletní program kurzu zde.

Říj
16
St
K epigrafické metodě (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Říj 16 @ 12:30 – 14:05
K epigrafické metodě (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, vedoucí oddělení dokumentace.

Kompletní program kurzu zde.

Říj
23
St
Výtvarné umění a posvátný prostor ve středověku (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Říj 23 @ 12:30 – 14:05
Výtvarné umění a posvátný prostor ve středověku (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese Mgr. Filip Srovnal, PhD., Ústav pro dějiny umění FF UK, Národní památkový ústav Praha.

Kompletní program kurzu zde.

Říj
30
St
Velislavova bible: Mezi uměleckým dílem a učebnicí (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Říj 30 @ 12:30 – 14:05
Velislavova bible: Mezi uměleckým dílem a učebnicí (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese Mgr. Lenka Panušková, PhD., Ústav dějin umění AV ČR.

Kompletní program kurzu zde.

Lis
6
St
Úvod do germanistické medievistiky a jeden necudný text z Vidnavy (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Lis 6 @ 12:30 – 14:05
Úvod do germanistické medievistiky a jeden necudný text z Vidnavy (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese Mgr. et Mgr. Jiří Černý, PhD., Vlastivědné muzeum v Olomouci, Ústav germánských studií FF UP Olomouc.

Kompletní program kurzu zde.

Lis
7
Čt
Workshop: European transformation of settlement pattern in archaeological and written sources v Šporkův palác
Lis 7 – Lis 8 celý den
Workshop: European transformation of settlement pattern in archaeological and written sources @ Šporkův palác

FF UK ve spolupráci s Université Toulouse – Jean Jaurès hostí interdisciplinární workshop věnující se výzkumu strukturálních proměn středověké krajiny a venkovských sídlišť. Příspěvky přednesou archeologové a historici z Francie, Itálie, Německa, Polska a České republiky. Součástí workshopu je prohlídka vybraných archeologických lokalit.

Peuplement et transformation de l’habitat en Europe dans les sources écrites et la documentation archéologique (11e – 14e siècle)

European transformation of settlement pattern in archaeological and written sources

(11th–14th ct.)

Jednacími jazyky jsou francouzština a angličtina. Workshop řeší dílčí úkol projektu KREAS. Podrobnější informace o přednáškách jsou k dispozici v programu s abstrakty.

Program ve formátu A3

Leták

Kontaktní osoba:

Tomáš Klír

Ústav pro archeologii FF UK

Lis
13
St
Jeleni a runy. Jak přistupovat k soliterním literárním dílům (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Lis 13 @ 12:30 – 14:05
Jeleni a runy. Jak přistupovat k soliterním literárním dílům (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese PHDr. Jiří Starý, PhD., Ústav germánských studií FF UK Praha.

Kompletní program kurzu zde.

Lis
20
St
Dějepisectví středověku mezi tradičními narativy a moderními trendy (Úvod do medievistických disciplín a témat) v posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)
Lis 20 @ 12:30 – 14:05
Dějepisectví středověku mezi tradičními narativy a moderními trendy (Úvod do medievistických disciplín a témat) @ posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK)

Přednáška z cyklu Úvod do medievistických disciplín a témat.

Přednášku pronese  Mgr. Jaroslav Svátek, PhD., Ústav českých dějin FF UK Praha; CMS.

Kompletní program kurzu zde.

Lis
22
The Birth of Spanish in 3D: A Search for Its Origins v Faculty of Arts, Celetná, room 108
Lis 22 @ 10:00

Prezentace výukového filmu o dopadu překladů z arabštiny na vývoj kastilštiny jako intelektuálního a politického jazyka, diskuse. Více informací: https://birth-of-spanish.rll.lsa.umich.edu/

The lecture is going to be delivered by Ryan Szpiech from the University of Michigan.

Úvod > Calendar