Letní semestr / Summer Term 2016-17

Introduction to the Arthurian Legend Jeff Rider, Lucie Doležalová, Matouš Jaluška, Martin Šorm, Helena Znojemská   24.3., 25.3., 31.3., Celetná 20, m. 342
Interpretative Seminar: Apollonius of Tyre and Medieval Literature Matouš Jaluška, Martin Šorm  středa 14:10-15:45, Hybernská 3, m. 18
Medieval Conceptual Conflicts and Contrasts: Text and Image prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. středa 17:30-19:00, hlavní budova FF UK, 301
Vybrané kapitoly k počátkům mnišství Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. středa 10:50-12:20, Celetná 20, m. 339
Dějiny středověké vzdělanosti Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. středa 12:30-14:00, Celetná 20, m. 339
F. Skorina a knižní kultura Velkoknížectví litevského doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D. středa 10:50-12:20, hlavní budova FF UK, m. 315A
Středověká falsafa: texty a souvislosti Mgr. Dita Válová, Ph.D. úterý 9:10 – 10:45, hlavní budova FF UK, m. 218
Proměny proroctví: Bůh, svět a člověk ve středověkém židovském myšlení doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Mgr. Dita Válová, Ph.D.

čtvrtek 9:10 – 10:45, hlavní budova FF UK, m. 218
 Archeologie krajiny  PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. pátek 9:10-10:45, Celetná 20, m. 211
Dějiny středověkého osídlení 2 prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

středa, 9:10 – 10:45, Centrum medievistických studií, Jilská 1, studovna
Středověké osídlení prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

středa 15:00-16:35, Celetná 20, m. 211
Staročeský Život svaté Kateřiny Mgr. František Martínek, Ph.D. čtvrtek 14:10-15:40, hlavní budova FF UK, m. 22
Textualita ve středověké Skandinávii – Vybrané problémy  Mgr. Markéta Podolská středa 14.10-15.45, hlavní budova FF UK, 319
 Everyday Life in Viking Age Scandinavia

ASK500133, ASK500134

 Mgr. Markéta Podolská úterý 15.50-17.25, hlavní budova FF UK, 319
Dante: Ráj

(intenzovní interpretační seminář)

Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.  úterý 17:30-19:10, Hybernská 3, m. 18
Séminaire historique franco-tchèque

stránky kurzu

prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
čtrtek, 9:10, m. 201
Atelier en Sciences historique

stránky kurzu

 prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
  čtrtek, 10:50, m. 201
Úvod > Letní semestr / Summer Term 2016-17