Zimní semestr / Winter Term 2015-16

Digital Editing of Medieval Manuscripts  Lucie Doležalová (ÚŘLS)
  1. Klosteneuburg 25.-30.1.,
  2. Lyon 7.-12.3.,
  3. London 13.-18.6.
Úvod do medievistických disciplín a témat Iva Adámková (ÚŘLS) středa 16:30-18:00,
Celetná 20, m. č. 147
Academic English for Medievalists Lucie Doležalová (ÚŘLS) středa 9:10-10:40,
Celetná 20, m. č. 147
Jak vládnout lidem. Knížecí zrcadla a jejich četba ve středověku Václav Žůrek (CMS)

Jan Vojtíšek (ÚČD)

pondělí 15:50-17:20,
Celetná 20, m. č. 147
Židovské tradice a zvyky Pavel Sládek
(ÚBVA a PCŽS)
úterý 10:50-12:30,
Celetná, m. č. 238
Interreligious Polemics in Medieval Iberia Daniel Boušek (ÚBVA)

Milan Žonca (ÚBVA)

středa 10:50-12:30,
Celetná, m. č. 238
Hebrejská náboženskoprávní literatura Pavel Sládek
(ÚBVA a PCŽS)
Středověká angličtina pro filology Jan Čermák  (ÚAJD) středa 15:50-17:20,
P 34
Everyday Life in Viking Age Scandinavia Markéta Ivánková (ÚGS) úterý 15:50-17:20,
m. č. P318b
Trubadúrská poezie a její tradice Matouš Jaluška (ÚČLK)
Středověká civilizace latinského Západu Václav Drška (ÚSD) úterý 14.10-15.50,
P 306
Semináře ke světovým středověkým dějinám Václav Drška (ÚSD) úterý 9,10-10.50
a 10.50-12.30, P 209
Úvod do studia dějin středověku Václav Drška (ÚSD) čtvrtek 14.10-15.50,
P 306
Četba latinských pramenů ke germánskému, slovanskému a keltskému náboženství II [1] Jan Kozák (ÚFAR) úterý 10:50-12:20,
P 225V
Náboženství starých Seveřanů I Jan Kozák (ÚFAR) středa 15:50-17:20,
P 217
Staroseverština II: Četba eddických písní [1] Jan Kozák (ÚFAR) středa 12:30-14:00,
P 218
Séminaire historique franco-tchèque Martin Nejedlý a kol. (ÚČD) čtvrtek 9:10-10:45,
P 201
Atelier historique et méthodologique franco-tchèque Martin Nejedlý a kol. (ÚČD) čtvrtek 10:50-12:20,
P 201
Základní problémy studia středověkých dějin I Martin Nejedlý a kol. (ÚČD) úterý 10:50-12:20,
P 201
Středověká latinská literatura Iva Adámková (ÚŘLS) středa 12:30-14:00, C 147
Středověká klášterní skriptoria: St. Gallen, Reichenau Iva Adámková (ÚŘLS) Blokově v týdnu od 11. ledna 2016
Starší česká literatura Marie Škarpová (ÚČLK) úterý 14:10-15:50,
středa 12:30 – 14:00, P 411
Staroseverská literatura I Lucie Korecká (ÚGS) úterý 12:30-14:05, P 322
Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I: Koruna ve Svaté říši a se Svatou říší Lenka Bobková (ÚČD) středa 14:10-15:40, P 201
Náboženství Slovanů I Dalibor Antalík, Jiří Dynda (ÚFAR) čtvrtek 10:50-12:20, P 225V
Dějiny Blízkého východu ve středověku Josef Ženka (ÚBVA) středa 9:10‐10:45, C 234
Islámská hmotná kultura Josef Ženka (ÚBVA) pátek 12:30-14:00, C 234
Dějiny severní Afriky a al-Andalusu v klasickém období Josef Ženka (ÚBVA) středa 10:50-12:20, C 427
Dějiny křesťanství ve středověku Jan Kalivoda (ÚŘLS) úterý 9:10-10:40, C 339
Úvod do četby patristických textů – Aurelius Augustinus, De civitate Dei Jan Kalivoda (ÚŘLS) úterý 12:30-14:00, C 105
Středověká latina pro archiváře Jan Kalivoda (ÚŘLS) pondělí 10:50-12:20, P 215
Otonská říše očima Widukinda z Corvey Jakub Izdný (ÚSD) středa 12:30-14:00, P 209
Hudební paleografie II: ediční problémy pozdně středověké hudby Lenka Hlávková (ÚHV) pondělí 10.50-12.20, P 404
Liturgický rok v gregoriánském chorálu David Eben (ÚHV) středa 12.30-14.00, P 405
Klíčové texty evropské hudební teorie III (Musica enchiriadis, Scholica enchiriadis)  Jan Baťa (ÚHV) pondělí 14.10-15.40, P 404
Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Zimní semestr / Winter Term 2015-16