Středověká literatura a kultura Anglie a Irska

vyučující Jan Čermák
konání Út 10:50-12:20, P104
SIS AAA130154
anotace Předmět podává přehled vývoje středověkého písemnictví Anglie a Irska v kulturněhistorických souvislostech. Těžištěm
tohoto přehledu je literatura staroanglická a středoanglická ve svých hlavních proudech a představitelích. Metoda výkladu
se pojí s řízenou četbou vybraných textů s cílem osvětlit ústřední problémy středověké literatury.
Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Středověká literatura a kultura Anglie a Irska