Vývoj evropské notace

vyučující Lenka Hlávková (ÚHV)
konání Pondělí 8:20-10:40, P405
SIS AHV110015
anotace Kurs seznamuje se základními vývojovými typy notace evropské hudby od chorálního jednohlasu až po polyfonii, tabulatury a současnou (moderní) notaci utvářející se v průběhu 17. a 18. století. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, kde se studenti seznámí se specifickými problémy ediční práce v oblasti hudebních památek uvedených období a kde se budou věnovat transkribování jednotlivých notačních typů do moderní notace. Podmínkou připuštění k zápočtovému testu je minimálně 70% účast v kursu, vypracování a včasné odevzdání 3-4 domácích úkolů (transkripce částí skladeb). Zápočtový test bude zjišťovat teoretické znalosti o jednotlivých notačních typech a schopnost identifikovat je v pramenech.

Nezbytné pomůcky: notový papír s rastrem (nejlépe formát A4 nebo větší), tužka, guma

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Vývoj evropské notace