Vícehlasá píseň v pozdním středověku

vyučující Lenka Hlávková (ÚHV)
konání Středa 9:10-10:40, P405
SIS AHV110209
anotace
Tradiční výklady dějin hudby sledují vývoj jednotlivých hudebních druhů zpravidla v chronologické linii a s ohledem na novost určitých kompozičních přístupů. Při bližším pohledu do dochovaných pramenů zjišťujeme, že realita bývá mnohem složitější, barvitější a zajímavější. Kurz Vícehlasá píseň v pozdním středověku (14.-15. století) seznámí studenty s hlavními oblastmi písňového repertoáru uvedeného období (např. konduktus a příbuzné formy, kantilénová věta, písňové formy italského trecenta, chanson, cantio, německá píseň, písňové moteto) pozornost bude věnována vztahům mezi jednohlasem a vícehlasem, textem a hudbou, dále vztahům mezi staršími a novějšími styly, otázkám šíření skladeb, kompozičního myšlení, funkci písňových skladeb v různých dobových kontextech apod. Výklad bude doplněn cvičením zaměřeným na analytický poslech hudby.
Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Vícehlasá píseň v pozdním středověku