Klíčové texty evropské hudební teorie V (Tinctoris)

vyučující Lenka Hlávková (ÚHV)
konání Úterý 15:50-17:20, P404A
SIS AHV110187
anotace
Předmět je součástí volného desetidílného cyklu speciálních cvičení s názvem „Klíčové texty evropské hudební teorie“, jehož smyslem je nabídnout studentům výklad dějin evropského hudebněteoretického myšlení do roku 1600. V kurzu se pracuje seminární formou přímo s originálními texty (případně jejich překlady), což frekventantům umožňuje nahlížet na dějiny hudby očima nejvýznamnějších dobových teoretiků. Tento semestr bude věnován dílu předního hudebního teoretika 15. století Johannesa Tinctorise, vlastní četba se zaměří na traktáty „Liber de arte contrapuncti“ a. „Complexus effectuum musices“
Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Klíčové texty evropské hudební teorie V (Tinctoris)