Liturgický rok v gregoriánském chorálu

vyučující David Eben (ÚHV)
 konání středa 12.30-14.00, P 405
 SIS AHV110203
 anotace „Co je čas? Jak je možné ho v myšlenkách uchopit?“ Takto se ptá Augustin na konci 4. století ve své knize Confessiones (Vyznání). Stejnou otázku – ať již vědomě či podvědomě – si však kladli lidé od nepaměti a snažili se sladit své představy o vzniku a fungování světa s vesmírnými cykly.

Také křesťanský kalendář přináší svou nabídku uspořádání času, tzv. liturgický rok. Byl jakousi časovou osou života celé křesťanské společnosti a přispíval k tomu, aby lidé nevnímali plynutí času jako šedý proud všedních dní. Tvořil také základní „jízdní řád“ pro uspořádání liturgického zpěvu – liturgické knihy s hudebním repertoárem až na výjimky odrážejí jeho strukturu.

Cílem této přednášky je seznámit posluchače s mnohovrstevným organismem liturgického roku, s jeho vnitřní logikou a historickými vazbami, a z této perspektivy přiblížit vznik a postupné utváření souvisejícího hudebního repertoáru.

Přednáška se bude věnovat následujícím tématům:

• Stručný úvod do liturgické problematiky
• Jednotlivá období církevního roku – historické okolnosti jejich vzniku, představení a rozbor chorálního repertoáru s ukázkami
• Seznámení s prameny – liturgické knihy zpěvní i jiné (sakramentáře, lekcionáře, Ordines Romani, aj.)

Součástí kursu bude také cvičení základní orientace v hudebních rukopisech (edice i faksimile) a jejich vnitřní struktuře.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Liturgický rok v gregoriánském chorálu