Hudební paleografie II: ediční problémy pozdně středověké hudby

vyučující Lenka Hlávková (ÚHV)
 konání pondělí 10.50-12.20, P 404
 SIS AHV110046
 anotace Kurs je zaměřen na problematiku edičních technik pramenů 15. a 16. století. Studenti při něm uplatní znalosti starých notačních systémů získané v základních kursech hudební paleografie (černá a bílá menzurální notace) a seznámí se se specifickými problémy ediční práce v oblasti hudebních památek uvedeného období. V tomto semestru bude věnována pozornost především českým pramenům 2. poloviny 15. století (Kodex Strahov, Kodex Speciálník) a jejich vztahu k tzv. Tridentským kodexům.
Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Hudební paleografie II: ediční problémy pozdně středověké hudby