Otonská říše očima Widukinda z Corvey

vyučující Jakub Izdný (ÚSD)
konání středa 12:30-14:00, P 209
SIS AHESV101
anotace Kronika Widukinda z Corvey představuje jeden ze základních pramenů pro dějiny střední Evropy 10. století a naše představy o dějinách dané epochy jsou z velké části formovány právě Widukindovým narativem. Přednáška vychází z rozsáhlého studia tohoto pramene a klade si dva cíle: Jednak seznámit podrobněji studenty s dějinami dané epochy, jak střední Evropy obecně, tak se zaměřením na otonskou říši a Čechy. Jednak se zaměřit na studium pramene, podrobně rozebrat okolnosti jeho vzniku a pojmout jej jako kazuistiku medievistické práce s pramenem tohoto typu. Vcelku omezené možnosti srovnání, ale i bohatá literární základna Widukindova práce umožňuje oba tyto aspekty přednášky propojit v zajímavé symbióze, která bude klást silné nároky na rozšíření studentských zkušenosti pro práci s pramenem.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Otonská říše očima Widukinda z Corvey