Dějiny křesťanství ve středověku

vyučijící  Jan Kalivoda (ÚŘLS)
konání úterý 9:10-10:40, C 339
SIS ALM500007
anotace Předmět bude probíhat formou přednášky a semináře. Jeho základní témata budou:
– Struktura a dějiny biblického textu a jeho dějiny zvláště v západní Evropě
– Základní prvky křestanského dogmatu v jeho středověkých důrazech
– Středověká mešní liturgie a liturgia horarum
– Antické, středověké a novověké prameny kanonického práva
– Vývoj organizace křestanské církve od antiky do pozdního středověku, velmi
stručně s přesahy do novověku
– Církevní řády od antických počátků do pozdního středověku
– Etapy christianizace Evropy
– Patristický odkaz a raně středověká filozofie a teologie
– Filozofie a teologie vrcholného a pozdního středověku
Ke každému tématu proběhne po přednášce látky četba charakteristického latinského textu, který dá studentům představu o středověkém úhlu pohledu na dané téma a zároveň zvýší jejich medievistické jazykové kompetence.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Dějiny křesťanství ve středověku