Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I: Koruna ve Svaté říši a se Svatou říší

vyučující Lenka Bobková (ÚČD)
konání středa 14:10-15:40, P 201
SIS AHSV00622
anotace Přednášky sledují vznik a vývoj Koruny království českého ve 14. a 15. století z hlediska státoprávního, společensko-politického a společensko-kulturního. Pozornost je zaměřena na celek Koruny i na jednotlivé korunní země (Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužici, Horní Falc), na komunikační vzorce mezi jejich reprezentanty a pražským centrem, reprezentovaným králem, stavy i církevními institucemi.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I: Koruna ve Svaté říši a se Svatou říší