Staroseverská literatura I

vyučující Lucie Korecká (ÚGS)
konání úterý 12:30-14:05, P 322
SIS ASK500019
anotace Přednáška nabídne seznámení s hlavními žánry a proudy staroseverské literatury a jejich vývojem v období, jež lze zhruba vymezit lety 800-1397 (s možným přesahem v obou směrech). Pochopitelným doplněním tohoto záměru bude i stručná charakterizace podmínek, v nichž severská literatura vznikala, a které formovaly její dochovanou podobu, stejně jako nástin současných názorů na vznik a společenskou funkci jednotlivých staroseverských literárních žánrů.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Staroseverská literatura I