Starší česká literatura

vyučující Marie Škarpová (ÚŘLS)
konání úterý 14:10 – 15:50, P411; středa 12:30 – 14:00, P411
SIS ABO100007
anotace Přednáška sezaměří na vybraná období starší české literatury od antických kořenů přes základy středověku k středověku vrcholnému a stárnoucímu (v českém případě husitství), renesanci/humanismu a baroku. Cílem bude podat jednak přehled základních literárněhistorických trendů, jednak otázek spojených s uinterpretací jednotlivých období, autorů a děl.
Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Starší česká literatura