Středověká klášterní skriptoria: St. Gallen, Reichenau

vyučující Iva Adámková (ÚŘLS)
konání Blokově v týdnu od 11. ledna 2016
SIS ALMV00070
anotace Předmět seznámí zájemce se specifiky kláštera v St. Gallen na Bodamském jezeře, jeho historií, skriptoriem, autory, kteří zde působili s přihlédnutím k historii dalších církevních institucí v této oblasti (zejména Reichenau). Cílem předmětu je seznámit posluchače jak s počátky kláštera a osobnostmi, které zde působily, tak s jeho proměnami v průběhu dalších staletí. Důraz bude kladen jak na praktické seznámení s latinskými autory, kteří byli s klášterem spjati, tak na seznámení se současným fondem klášterní knihovny a paleografickými otázkami. Součástí semináře bude četba latinských textů. Na seminář bude v letním semestru navazovat odborná exkurze do klášterní knihovny v St. Gallen.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Středověká klášterní skriptoria: St. Gallen, Reichenau