Středověká latinská literatura

vyučující Iva Adámková (ÚŘLS)
konání středa 12:30-14:00, C 147
SIS ALM500004
anotace Předmět seznámí studenty s texty a autory latinského středověku. Postupně budou probírána jednotlivá období, žánry a typy textů, stejně jako konkrétní autoři. Během semináře budou čteny a interpretovány úryvky jednotlivých děl. Základní témata zahrnují texty od raného po vrcholný středověk. Studenti budou poučeni o sekundární literatuře a získají přehled o vývoji středolatinské literatury.

Témata zimní semestr:
Encyklopedická literatura – Isidor ze Sevilly
Řehole svatého Benedikta
Einhard – karolínská renesance
Plavba svatého Brendana
Hrotsvita z Gandersheimu
Legenda aurea
Kristiánova legenda
Bruno z Querfurtu – Život svatého Vojtěcha
Rodulf Glaber

Letní semestr:
Kosmas
Život blahoslaveného Hroznaty
Abelárd, Historia calamitatum mearum, Sic et non
Bernard z Clairvaux, Apologia ad Wilhelmum abbatem S. Theoderici, De gratia et libero arbitrio
Carmina Burana
Hildegarda z Bingen, Scivias
Ludus de Antichristo
Caesarius z Heisterbachu, Dialogus miraculorum
Zbraslavská kronika
Svatojiřské oficium
Karel IV., Vita Caroli; Václavská legenda
Historiografie doby Karla IV.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Středověká latinská literatura