Letní semestr 2021-2022

 

 

Seminář k dějinám středověké latinské literatury Iva Adámková Úterý, 10:50-12:20, Celetná, m. č. 144
Úvod do četby středolatinských textů Lucie Doležalová Úterý, 15:50-17:20, Celetná, m. č. 339
Pozdně středověká rukopisná kultura – příprava výstav Lucie Doležalová Středa, 15:50-17:20, Celetná, m. č. 339
Úvod do středověké latiny Jan Kalivoda Úterý, 9:10-10:40, Celetná, m. č. 339
Školy a vzdělání ve středověku Marie Bláhová Středa, 15:50-17:20, hlavní budova FF UK, m. č. 215
Křížové výpravy proti husitům (PVP 1, PVP 2) Pavel Soukup Čtvrtek, 9:10-10:40, hlavní budova FF UK, m. č. 201
Staročeské překlady Bible Andrea Svobodová, Kateřina Voleková Čtvrtek, 15:50-17:20, Ústav pro jazyk český, Valentinská 1, Praha 1
Čtení anglických historických textů II: Středoanglické období Ondřej Fúsik, Světlana Müllerová Úterý, 9:10-10:40, hlavní budova FF UK, m. č. 111
Slova a těla: Putování za svatým grálem Matouš Jaluška Středa, 10:50-12:20, hlavní budova FF UK, m. č. 409
Kulturní dějiny pozdního středověku

Sylabus

Jaroslav Svátek Úterý, 14:10-15:40, hlavní budova FF UK, m. č. 211
Literatures on the British Isles: the Middle Ages Helena Znojemská Úterý, 12:30-14:00, hlavní budova FF UK, m. č. 104
Literatures on the British Isles: the Middle Ages Helena Znojemská Středa, 9:10-10:40 a 10:50-12:20, hlavní budova FF UK, m. č. 34
Heroes and Saints: Old English Epic Tradition Helena Znojemská Úterý, 15:50-17:20, hlavní budova FF UK, m. č. 218
Dějiny češtiny Alena Andrlová Fidlerová

Robert Dittmann

Jitka Filipová

Robert Adam

František Martínek

Pondělí, 9:10-9:55 (před.) a 12:30-14:00

Pondělí, 14:10-15:40 a Pátek, 9:10-10:40

Úterý, 15:50-17:20

Středa, 10:50-12:20

Středa, 12:30-14:00

Seminář k historii jazykového systému češtiny Robert Dittmann

František Martínek

Pondělí, 10:50-12:20

Středa, 9:10-10:40

Biblický překlad v průběhu staletí Josef Bartoň Katolická Teologická Fakulta UK
Četba hebrejských kronik křížových výprav Milan Žonca Středa, 14:10-15:40, Celetná, m. č. 240
Židé v předmoderním prostoru Milan Žonca, Kajetán Holeček Středa, 10:50-12:20, Celetná, m. č. 240
Staroseverská literatura II, Z, ZK Jiří Starý Středa, 12:30-14:00, hlavní budova FF UK, m. č. 304
Hrdinské mýty starých Seveřanů II, Z, ZK Jiří Starý Pátek, 14:10-15:40, hlavní budova FF UK, m. č. 304
Historik a církevní prameny Michal Sklenář, Jan Zdichynec, Blanka Zilynská Úterý, 14:10-15:40, hlavní budova FF UK, m. č. 200
Hranice a hraničení ve středověké střední Evropě Markéta Marková Čtvrtek, 12:30-14:00, hlavní budova FF UK, m. č. 215
Neumová a chorální notace na linkách

Sylabus

David Eben Úterý, 12:30-14:00, hlavní budova FF UK, m. č. 405
Officium v benediktinské tradici

Sylabus

David Eben Středa, 12:30-14:00, hlavní budova FF UK, m. č. 405
Medievistické disciplíny a témata

Sylabus

Iva Adámková Úterý, 14:10-15:40, Celetná, m. č. 147
Sochařství pozdní gotiky v „kostce“ Michaela Ottová Úterý, 9:10-10:40, Celetná, m. č. 448
Středověké osídlení Tomáš Klír, Jan Klápště Středa, 14:10-15:40, Celetná, m. č. CM204
Interdisciplinární průsečíky v historické archeologii Tomáš Klír Pondělí, 15:50-17:20, Celetná, m. č. CM204
Úvod do archeologie středověku a raného novověku 2 Tomáš Klír, Ivo Štefan Středa, 12:30-14:00, Celetná, m. č. CM204
Dějiny středověkého osídlení 2 Jan Klápště, Josef Žemlička Středa, 9:10-10:40, Celetná, m. č. C143A
Archeologie středověké krajiny Tomáš Klír, Jan Klápště Středa, 14:10-15:40, Celetná, m. č. CM204
Semináře pro archeologii středověku a raného novověku

APA111030, APA111042, APA555023

Tomáš Klír, Jan Klápště, Ivo Štefan Středa, 16:40-17:20, Celetná, m. č. CM204
Cvičení s archeologickým materiálem 2

APA111032, APA555013

Tomáš Klír, Ivo Štefan Pátek, 9:10 (blokově, příp. po dohodě)

 

 

Úvod > Letní semestr 2021-2022