Zimní semestr 2020-2021

 

 

Medieval University and Scholasticism Luciano Micali, Ph.D. Thursday, 10:50 – 12:20, Celetná, room 105
Authors and Themes of the Early Christianity (I-VI century) Luciano Micali, Ph.D. Thursday, 9:10 – 10:40, Celetná, room 105
Úvod do medievistiky doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Luciano Micali, Ph.D.
Wednesday, 12:30 – 14:00, Celetná, room 147
Středověké rukopisy – od objevu k edici I doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. Thursday, 14:10 – 15:40, Celetná, room 147
Středověká literatura doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. Wednesday, 10:50 – 12:20, Celetná, room 147
Úvod do křesťanství doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. Wednesday, 15:50 – 17:20, Celetná, room 147
Slovo dělá věci. Středověká literatura z pragmatického hlediska Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. Wednesday, 9:10 – 10:40, Hybernská, room 018
Starší česká literatura Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Přednáška: St 15:50 – 17:20, Hlavní budova, místnost 300; Cvičení: Út 12:30 – 14:00, místnost 1.10; St 10:50 – 12:20, Hybernská, místnost 018
Officium svatých ve středověku prof. PhDr. David Eben, Ph.D. St 12:30 – 14:00, Hlavní budova, místnost 405
PVP 1 Alexandr Veliký ve středověkých Čechách Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
Út 14:10 – 15:40, Hlavní budova, místnost 310
Čtení středověkých paleografických textů prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. Přednáška:Ut 9:10 – 9:55, Hlavní budova, místnost 215; Cvičení: Út 9:55 – 10:40, Hlavní budova, místnost 215
Ediční teorie a praxe I prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Písně Jistebnického kancionálu Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. St 14:10 – 15:40, Hlavní budova, místnost 411
Vybrané problémy raně středověké archeologie na Balkáně (PVP) PhDr. Soňa Dvořáčková Úterý, 9:10, Celetná, m. 211 / výuka online
Dějiny středověkého osídlení 1 prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Přednáška: St 9:10, seminář: St 10:00, Celetná, m. 211 / výuka online
Úvod do archeologie středověku a raného novověku 1 PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
St 10:50, Celetná, m. 211 / výuka online
Raný středověk PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D. St 12:30, Celetná, m. 211 / výuka online
Hmotná kultura středověku prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. St 14:10, Celetná, m. 211 / výuka online
Zvířecí hlas ve středověké literatuře Mgr. Martin Šorm Út 15:50, m. 1.10
Nakazit divadlem Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
St 12:30, KKS AV ČR, Na Florenci 3
Dějiny země Izraele v muslimském období (638-1516) doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. St 12:30, Celetná, m.238
Palaeography of Early Modern Ashkenaz (četba rukopisů ze 16. století) doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Mgr. Olga Sixtová, Ph.D.
Přednáška: Út 17:30, Seminář: Út 18:15, Celetná, m. 238
Dějiny Židů v českých zemích
(Od 10. století do konce raného novověku)
Mgr. Pavel Kocman, Ph.D. Út (pouze liché týdny . sudé kalendářní) 12:30-15:45, Celetná, m. 238
Náboženství starých Seveřanů I Mgr. Jan Kozák, Ph.D. Po 10:50, hlavní budova, m. 217
Seminář k náboženství starých Seveřanů Mgr. Jan Kozák, Ph.D. St 9:10, hlavní budova, m. 225V
Staroseverština I Mgr. Jan Kozák, Ph.D. Út 10:50, hlavní budova, m. 218
„Krávy se neboj, než mocných běhů se varuj“. Čas bezkráloví (1440–1453)  PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
PhDr. Mgr. Martin Musílek
Po 15:50, Hlavní budova, m.201
Sochařství za vlády Lucemburků ve středoevropském kontextu – Plzeňská Madona a krásný sloh doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. Út 9:10, Celetná, m. 415
Úvod > Zimní semestr 2020-2021