Zimní semestr 2020-2021

 

Medieval University and Scholasticism Luciano Micali, Ph.D. Thursday, 10:50 – 12:20, Celetná, room 105
Authors and Themes of the Early Christianity (I-VI century) Luciano Micali, Ph.D. Thursday, 9:10 – 10:40, Celetná, room 105
Úvod do medievistiky doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Luciano Micali, Ph.D.
Wednesday, 12:30 – 14:00, Celetná, room 147
Středověké rukopisy – od objevu k edici I doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. Thursday, 14:10 – 15:40, Celetná, room 147
Středověká literatura doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. Wednesday, 10:50 – 12:20, Celetná, room 147
Úvod do křesťanství doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. Wednesday, 15:50 – 17:20, Celetná, room 147
Slovo dělá věci. Středověká literatura z pragmatického hlediska Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. Wednesday, 9:10 – 10:40, Hybernská, room 018
Starší česká literatura Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Přednáška: St 15:50 – 17:20, Hlavní budova, místnost 300; Cvičení: Út 12:30 – 14:00, místnost 1.10; St 10:50 – 12:20, Hybernská, místnost 018
Officium svatých ve středověku prof. PhDr. David Eben, Ph.D. St 12:30 – 14:00, Hlavní budova, místnost 405
PVP 1 Alexandr Veliký ve středověkých Čechách Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
Út 14:10 – 15:40, Hlavní budova, místnost 310
Čtení středověkých paleografických textů prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. Přednáška:Ut 9:10 – 9:55, Hlavní budova, místnost 215; Cvičení: Út 9:55 – 10:40, Hlavní budova, místnost 215
Ediční teorie a praxe I prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Písně Jistebnického kancionálu Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. St 14:10 – 15:40, Hlavní budova, místnost 411
Úvod > Zimní semestr 2020-2021