Základní problémy studia středověkých dějin I

 vyučující Vojtěch Bažant, Martin Nejedlý, Martin Šorm (ÚČD)
 konání  úterý 10:50-12:20, P 201
 SIS AHS333008
 anotace Dvousemestrální přednáškový cyklus založený na aktivním zapojení studentů představí zásadní metodologické přístupy a otázky moderní kulturnědějinné medievistiky. Studenti se s badatelskými problémy budou seznamovat prostřednictvím četby a interpretace konkrétních pramenů a souvisejících studií. Upozorní například na tyto tematické okruhy: reprezentace minulosti v kronikářských textech, přístupy ke smrti ve středověku, středověká komika, vztah obrazu a textu, středověká tabu, dlouhý středověk, porozumění literárním textům. Výuku doplní tematicky relevantní exkurze a vystoupení hostů.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Základní problémy studia středověkých dějin I