Úvod do studia dějin středověku

 vyučující Václav Drška (ÚSD), Dana Picková (ÚSD)
 konání  Čt 14.10-15.50, P306
 SIS AHS555006
 anotace Kolokvium na základě aktivní práce dle pokynů vyučujícího na cvičení.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Úvod do studia dějin středověku