Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě

Vojtěch Bažant – Martin Šorm (eds.)

Anotace

Gestem evropského středověku nebyly jen slzy, ale také smích. A podobně jako slzy nesl smích mnoho významů. Dovedl spojovat i rozdělovat, vyjadřovat porozumění i opovržení, mohl ponížit, zničit i povznést. Židé ke smíchu přistupovali jinak než křesťané, řeholníci jinak než králové, nezralí muži jinak než zkušené ženy. Medievistika vnímala středověk po dlouhou dobu jako epochu vážnosti, později přiznávala schopnost smíchu spíše národům a lidu než institucím a elitám. Autorky a autoři této knihy se snaží překračovat některé hranice a dichotomie, jež byly určující pro starší bádání. Ukazují vážné polohy středověké směšnosti, ale i radostnou povahu vážného ve středověké literatuře a umění. Svět prolínání komiky a vážnosti zde v textech, divadle i obrazech sahá od Islandu po Šlapanice u Brna a od svatých Augustina a Benedikta až po moralisty a žertéře 16. století.

 

Kolektiv autorů:

Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Bažant

Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D.

doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

Mgr. Barbora Hanzová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Mgr. Patrik Paštrnák

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Mgr. Martin Šorm

Mgr. Kateřina Vršecká, Ph.D.

Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.

Obsah

 • Poděkování
 • Žerty stranou! Metody a dějiny výzkumu středověké komiky a vážnosti
  • Vojtěch Bažant a Martin Šorm
 • Okraj obrazu, okraj smíchu
  • Jan Dienstbier
 • Smích jako proprium člověka u Augustina
  • Lenka Karfíková
 • Božské komedie. Příběhy o zázracích a dějiny spásy
  • Matouš Jaluška
 • Svatý Nikdo a nezřetelné hranice parodie ve středověku
  • Lucie Doležalová
 • Risus monasticus. Od předbenediktinských mnišských řeholí k Bernardu z Clairvaux
  • Iva Adámková
 • Komický Kristus ve velikonočním a pašijovém dramatu středověkých Čech
  • Kateřina Vršecká
 • Komika ve středověkých velikonočních hrách ze střední Evropy
  • Martin Bažil
 • Komika v tradici české literární vědy
  • Barbora Řezníčková
 • Vážnost a její narušení v rabínském judaismu
  • Pavel Sládek
 • Nerad bych vyl na bohy … Náboženský humor u starých Seveřanů
  • Jiří Starý
 • Vážnost staré Rusi. Proč se staroruský letopisec nesmál?
  • Jitka Komendová
 • Sex v anglické středověké lyrice
  • Helena Znojemská
 • Froissart, zamilovaný mladík a ženský smích
  • Věra Soukupová
 • Králův vtip. Žert a vážnost krále Matyáše podle Galeotta Marzia
  • Patrik Paštrnák
 • „Krize“ raně novověké komiky
  • Tomáš Havelka
Úvod > Publikace > Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě