Cantigas de Santa Maria

Cantigas de Santa Maria čili Písně o Panně Marii byly sepsány galicijsky na kastilském královském dvoře ve druhé polovině 13. století jako soubor vyprávění o zázracích vykonaných titulní světicí. Mezi sbírkami mariánských miráklů z oné doby jsou nejobsáhlejší a jedinečně působí i v  jiných ohledech.

Záznamy zázraků z celé Evropy a blízkého okolí jsou tu zhudebněny do podoby písní s refrénem a vloženy do úst krále Alfonse X., toužícího po tom, aby se stal trubadúrem opěvujícím Matku Boží. Vedle soupisu příběhů, které se ve vrcholném a stárnoucím středověku vyprávěly latinsky i v různých národních jazycích (včetně češtiny), tak nabízejí rovněž vhled do jednoho velmi svérázného panovnického projektu. Překlad podle tzv. rukopisu To pořídil a doprovodnou studií a komentářem doplnil Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF)

Úvod > Publikace > Ediční řada Medium > Cantigas de Santa Maria