Klára Petříková

Zabývá se středně anglickými vzdělavatelně naučnými spisy určenými převážně ženám-rekluzám včetně jejich motivických a stylistických přesahů do pozdější literatury mystické a tématem žen duchovního života jako čtenářek a příjemkyň duchovně-naučných spisů. Překládá ze staré a střední angličtiny, podílela se na první české antologii nejstarší anglické poezie a prózy Jako když dvoranou proletí pták (ed. J. Čermák, Triáda, 2009), přeložila a komentářem opatřila oblíbenou příručku pro rekluzy ze 13. století Ancrene Wisse, vyjde pod názvem S Pánem Bohem zazděná, Průvodce pro poustevnice (FF UK 2019). Je členkou projektu Chaucer in Bohemia, zkoumajícího kulturní a slovesné interakce a paralely mezi Anglií a Čechami 14. století za doby královny Anny.

Úvod > Postdoci Progresu > Klára Petříková