Letní semestr 2019-2020

The Reception and Use of the Ancient Authors in the Medieval Thought Luciano Micali, Ph.D. Tuesday, 14:10-15:40, Celetná, room147
Curiosity and Learning in the Premodern Thought Luciano Micali, Ph.D. Tuesday, 15:50-17:20, Celetná, room147
Bible a středověká literatura doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. čtvrtek 10:50-12:20, Celetná 20, m. 147
Dějiny světového divadla II: Divadlo evropského středověku doc. Petr Christov, Ph.D. úterý, 10:50-12:20, místnost 429 (hlavní budova FF UK)
Staroseverská literatura II: Vývoj a proměny staroseverské literatury PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Mgr. Lucie Korecká
čtvrtek 14:10 – 15:45, místnost. 408 (hlavní budova FF UK)
Hudební kultura střední Evropy ve 14. a 15. století

Syllabus (.doc)

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. středa 9:10 – 10:40, místnost 405 (hlavní budova FF UK)
Židé v pozdním středověku a raném novověku: dějiny a kultura doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. středa, 10:50-12:20, místnost 238 (Celetná)
Česká středověká lyrika Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. středa, 14:10-15:40, místnost 411 (hlavní buvova FF UK)
V ohradě městských zdí II.: Život v českých a moravských středověkých městech

Sylabus .doc

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
PhDr. Mgr. Martin Musílek
Po 15.50 – 17.25; místnost č. 201, hlavní budova FF UK
doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. Středa 12.30-14.05, posluchárna 147 (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK, Celetná 20)
Dějiny křesťantsví ve středověku doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. Středa, 15:50-17:25, místnost 339 (Celetná 20)
Úvod > Letní semestr 2019-2020