Centrum pro studium středověku FF UK

Centrum založené děkankou FF UK, doc. Mirjam Friedovou, PhD., je otevřená platforma, jejímž smyslem je stmelit společenství medievistů na FF UK prostřednictvím sdílení informací o medievistických aktivitách uvnitř i vně FF UK a poskytnout prostor pro zaujatou odbornou debatu specialistů z různých oblastí studia středověku.

Úvod > Centrum pro studium středověku FF UK