Trubadúrská poezie a její tradice

 vyučující Matouš Jaluška (ÚČLK)
 konání
 SIS AKM500199
 anotace Trubadúrská poezie tvoří jeden z pilířů západní literatury a za pokračovatele okcitánských pěvců lásky se považují nejen románští lyrici pozdějšího středověku a renesance, ale také Ezra Pound nebo Friedrich Nietzsche. Cílem tohoto semináře je seznámit studenty s tvorbou jednotlivých trubadúrů a s tradicí jejich recepce. Setrvale si budeme klást otázku, jak zněli a čím byli tito básníci pro Chrétiena de Troyes, pro autory prvních tristanovských vyprávění, pro Danta (samozřejmě), anebo pro bratry Nostradamovi.
Básně budeme interpretovat z nejrůznějších úhlů, především se však zaměříme na jejich rukopisný kontext a dobovou recepci. Pokusíme se tak oživit dialogičnost a diskursivnost trubadúrské tradice samé a prozkoumat vztahy mezi podobou této tradice ve středověkých rukopisech a tím, co trubadúrům připisujeme dnes. Pracovat budeme především se dvěma českými antologiemi trubadúrské poezie – první z nich připravil s kolektivem překladatelů Václav Černý (Vzdálený slavíkův zpěv, SNKLU, Praha 1963), tu druhou Josef Prokop s Jiřím Holubem (Přátelé, přiléhavý složím vers, Argo, Praha 2001). Hlavní materiály pro seminární práci budou v češtině (občas v angličtině), schopnost číst románské jazyky tedy není podmínkou, ale výhodou. Seminář může posloužit magisterským studentům s hlubším zájmem o středověk i studentům bakalářského cyklu, kteří se zde budou uvedeni do studia starší literatury a mohou se dozvědět něco o spletitém procesu zrodu kanonických textů.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Trubadúrská poezie a její tradice