Středověká angličtina pro filology

vyučující Jan Čermák (ÚAJD)
 konání  středa 15:50-17:20, Palach, m. č. 34
 SIS  AAA500148
 anotace Nový dvousemestrální kurz vychází vstříc zájmu studentů filologických oborů a nabízí filologické uvedení do historické angličtiny se zaměřením na angličtinu starou (700–1100) a střední (1100–1500), přičemž každému období bude vždy věnován jeden semestr. Kurz je otevřen všem zájemcům s odborným zájmem o jazyky anglického středověku, avšak primárně studentům magisterského studia a doktorandům především filologických oborů, jakkoli vítáni jsou i posluchači oborů nefilologických. Bude zahrnovat četbu a soustavnou filologickou analýzu textů. Od účastníků kurzu se každý semestr bude vyžadovat pozorná a aktivní přítomnost, soustavná příprava včetně jedné prezentace a závěrečná práce spočívající ve vlastní analýze zvoleného textu.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Středověká angličtina pro filology