Hebrejská náboženskoprávní literatura

vyučující Pavel Sládek
 konání
 SIS
anotace
ZS je přednáškový a poskytuje přehled vývoje náboženskoprávní literatury rabínského judaismu od formativního období k prahu moderní doby. První čtyři přednášky se zabývají vznikem a obsahem talmudického korpusu (2.-6. století n. l.), charakterem rabínského práva jako takového s důrazem na problém náboženské autority v rabínském judaismu. V dalších částech kurzu je tématem středověká (týden 5-10) a raně moderní (týden 11-12) náboženskoprávní literatura v oblastech Evropy, Španělska a severní Afriky.
LS pokračuje seminárním způsobem formou komentovaných četeb reprezentativních úryvků z významných textů rabínské náboženskoprávní literatury. Důraz je kladen na jejich žánrovou diverzitu a diachronní pohled.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Hebrejská náboženskoprávní literatura