Ediční řada Medium

Ediční řada Medium

Tato ediční řada chce zpřístupňovat českým čtenářům i akademické obci široké rozpětí středověkých textů v solidních překladech. Hlavní hodnotou řady je právě šíře záběru překládaných textů, v co největší míře reprezentující mnohotvarost a bohatství středověké literatury a kultury. Řada je tedy vedena snahou o maximální pestrost v pohledu jazykově- kulturním, náboženském, funkčním i hierarchickém: vedle textů latinských v ní budou stát texty staroanglické, starofrancouzské, staroseverské, hebrejské i arabské, vedle textů křesťanských i texty židovské, islámské a pohanské, vedle textů literárních texty didaktické, vědecké i normativní, a vedle textů kanonických a obecně přijímaných i texty subversivní, periferní a posměšné.

Na jedné straně tak v rámci řady budou českému publiku prostředkována některá klíčová díla středověké kultury, absence jejichž českého překladu je již delší dobu bolestně pociťována, na druhé straně ale i texty mimo úzký okruh odborníků doposud neznámé, které mohou badatelům i širší veřejnosti odkrýt zcela nové perspektivy pohledu na středověkou kulturu.

Je jasné, že texty podobné pestrosti není možno uzavřít do jednoho jasně vymezeného překladatelského přístupu, a to již z hlediska perspektivní čtenářské obce. Mezi plánovanými tituly jsou tak na jednu stranu knihy, které mají šanci zasáhnout široký okruh neakademických čtenářů a které mají spíše „populárnější“ formu s minimem poznámek a úsporným doprovodným textem, jiné jsou naproti tomu již svou povahou studijní, čemuž odpovídá jejich podoba s bohatým komentářem filologickým i kontextovým.

Rozhovor o edici s PhDr. Jiřím Starým, Ph.D.

V edici již vyšlo:

V nejbližší době vyjde:

Geoffrey ChaucerLegenda o dobrých ženách, překlad a komentář Matouš Turek, Praha: FF UK, 2019

 

Ediční rada

Edici řídí PhDr. Jiří Starý, PhD., z Ústavu germánských studií FF UK (jiri.stary@email.cz) ve spolupráci s Ediční radou, jejímiž členy dále jsou:

 • Martin Bažil (ÚŘLS)
 • Jan Čermák (ÚAJD)
 • Jan Dienstbier  (FHS)
 • Václav Drška  (ÚSD)
 • Jakub Izdný  (ÚSD)
 • Martin Nejedlý (ÚČD)
 • Matouš Jaluška (ÚČLK)
 • Tomáš Klír (ÚA)
 • Hana Pátková (KPVHAS)
 • Martin Pokorný (ÚČLK)
 • Drahomír Suchánek (ÚSD)
 • Jaroslav Svátek (ÚČD)
 • Pavel Ťupek  (ÚBVA)
 • Milan Žonca  (ÚBVA)
Úvod > Publikace > Ediční řada Medium