Židovské tradice a zvyky

vyučující Pavel Sládek 
konání úterý 10:50-12:30, Celetná, m. č. 238
 SIS
anotace Kurs se zabývá židovskou zvykovostí v kontextu teorií rituálu. Důraz je kladen na středověk (10.-15. století), přirozeným rozšířením je období 1550-1650, v němž dochází k výrazným transformacím, ovlivňujícím židovské rituály v moderní a současné době. Kurs se soustřeďuje na aškenázskou kulturní oblast, alternativní tradice (Španělsko, Jemen, země Izraele) slouží jako kontrastní korektiv.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Židovské tradice a zvyky