Rada programu

Oba typy soutěží, stejně jako celou činnost programu, řídí, organizuje, monitoruje a vyhodnocuje
rada programu Q07, a to v závislosti na rozpočtu s důrazem na náležitou podporu aktuálně
nejvýznamnějších organizačních (konference, kolokvia, workshopy aj.) a publikačních počinů
(odborné monografie, publikace disertací, překlady aj.).

Rada programu Q07 pracovala v roce 2017 v tomto složení:

 • Bažil Martin, Mgr., Ph.D.
 • Bláhová Marie, prof., DrSc.
 • Bobková Lenka, prof. PhDr., CSc.
 • Boušek Daniel, doc. PhDr., Ph.D.
 • Čermák Jan, prof. PhDr., CSc.
 • Doležalová Lucie, doc. Mgr., M.A., Ph.D.
 • Eben David, prof. PhDr., Ph.D.
 • Klír Tomáš, PhDr., Ph.D.
 • Ottová Michaela, doc. PhDr., PhD.

V roce 2018 pak rada pracovala ve složení

 • Bažil Martin, Mgr., Ph.D.
 • Bobková Lenka, prof. PhDr., CSc.
 • Boušek Daniel, doc. PhDr., Ph.D.
 • Čermák Jan, prof. PhDr., CSc.
 • Doležalová Lucie, doc. Mgr., M.A., Ph.D.
 • Eben David, prof. PhDr., Ph.D.
 • Klír Tomáš, PhDr., Ph.D.
 • Nejedlý, Martin, prof. PhDr., PhD.
 • Ottová Michaela, doc. PhDr., PhD.
 • Pátková, Hana, prof. PhDr. PhD.
 • Starý, Jiří, PhDr., PhD.

Zápisy z jednání rady

2019-04-25 Zápis z jednání Rady Progresu Q07)

2019-11-27 Zápis z 10. jednání Rady Progresu Q07

2020-02-27 Zápis z 11. jednání Rady Progresu Q07

2020-04-20 Zápis z 12. jednání Rady Progresu Q07

2020-06-23 Zápis ze 13. jednání Rady Progresu Q07

2020-09-24 Zápis ze 14. jednání Rady Progresu Q07

2021-05-21 Zápis z 15. jednání Rady Progresu Q07

2021-11-04 Zápis ze 16. jednání Rady Progresu Q07

Úvod > Aktivity > Projekty > Progres Q07 > Rada programu