Jak vládnout lidem. Knížecí zrcadla a jejich četba ve středověku

vyučující Václav Žůrek, Jan Vojtíšek
 konání  pondělí 15:50-17:10, Celetná 20, m. č. 147
 SIS ALMV00072 
 anotace  Výběrový seminář se zaměří na četbu a rozbor latinsky psaných knížecích zrcadel. Do četby jsou vybrány texty od 12. do 15. století a student tak získá možnost sledovat na vybraných ukázkách vývoj žánru knížecích zrcadel i základních linií politického myšlení. Cílem kurzu nebude plné pokrytí textového korpusu, který je nadmíru rozsáhlý a který byl ve středověku velmi populární, ale spíše snaha proniknout skrze vybrané texty do několika problémových okruhů tohoto žánru. Při četbě a rozboru ukázek se bude kurz zaměřovat na charakteristické pasáže jednotlivých děl a jejich vztah k vývoji společenského uspořádání, politického kontextu i filosofického pozadí, v jejichž rámci texty vznikaly (vztah duchovní a světské moci, krize císařské, resp. papežské autority, recepce Aristotela apod.).

 

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Jak vládnout lidem. Knížecí zrcadla a jejich četba ve středověku