Zimní semestr 2018-19

Philosophizing in the Middle Ages: Contexts, Texts and Subjects Anna Tropia, PhD. Tuesday, 9:10-10:50, room 225 (Faculty of Arts, main building)
Augustine on the Free Choice of the Will. From the De libero arbitrioto to the Retractationes Anna Tropia, PhD. Wednesday, 9:10-10:50, room 225 (Faculty of Arts, main building)
Theories of Cognition from Thomas Aquinas to Descartes Anna Tropia, PhD. Thursday, 9:10-10:50, room 225 (Faculty of Arts, main building)
Staroseverské mytologické básně: Interpretace
Anotace
PhDr. Jiří Starý, Ph.D. Středa 15:00-16.35, mistnost 322
Kulturní dějiny pozdního středověku Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Česko-francouzský historický seminář (en Français)

Program

prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
čtvrtek, 9:10-10:40, m. P201
Česko-francouzská historická dílna (en Français)

Program

prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
čtvrtek, 10:50-11:20, m. P201
Obsahy a formy české státnosti Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
ctvrtek 14:10-15:40, m. P200
Základní problémy studia starších českých dějin I Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Základní problémy studia starších českých dějin II Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Medieval manuscript Culture

Kristýna Strnadová

Medieval Social Conflicts and Contrasts: Metaphor prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. , PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Práce se středověkými rukopisy doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Rethinking the Middle Ages doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D.
Židovské tradice a zvyky  doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Hebrejská nábožensko-právní literatura doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
V ohradě městských zdí. Život v českých a moravských středověkých městech PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D., Po 15:50-17:25, m. P 201
Starší česká literatura Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. přednáška: St 15:50, m. P412; seminář: Út 12.30, m. P411
Middle High German – introduction to language and literature doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. 9.11. 9:10-10:40 and 10:50-12:20 and 14:10-15:40 and 15:50-17:20
12.11. 17:30-19:00
13.11. 17:30-19:00.
Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Zimní semestr 2018-19