Úvod do medievistických disciplín a témat

vyučující Iva Adámková (ÚŘLS)
čas  středa 15:50-17:20
místo Celetná 20, místnost 147
SIS  ALM500001ALMV00032
anotace Série přednášek, které uvedou studenty do disciplín přímo souvisejících s dějinami středověké latiny a středověké latinské literatury, stejně jako do širšího kontextu medievistiky a částečně též neolatinistiky, jejich problémů, metod, základní literatury, vývoje a současných trendů. Cílem každé přednášky je seznámit studenty s danou disciplínou či tématem, ukázat, jaké otázky si klade, jaké problémy řeší a proč je zajímavá. Jednotliví vyučující představí konkrétní případovou studii, specifický problém, či metodu.
 program 17.2. Daniel Soukup – Staroanglická literatura

24.2. Dita Válová – Arabská filosofie a medicína ve středověku

2.3. Jiří Roháček – Epigrafika

9.3. Matouš Jaluška – Politické čtení středověké milostné poezie

16.3. Jan Royt – Karel IV. a umění jeho doby v pohledu historiků umění 20. století

23.3. Pavlína Cermanová – Apokalyptické myšlení ve středověku

30.3. Lenka Hlávková – Jan Ciglbauer – Hudební kultura střední Evropy v pozdním středověku

6.4. Zuzana Silagiová – Aritmetika na středověkých univerzitách

13.4. František Martínek – Stav a výhledy české historické lexikografie

20.4. Martin Šorm – Vojtěch Bažant – Nová rada Smila Flašky

27.4. Petr Christov – Krásná a mocná: role Štěstěny ve středověké moralitě

4.5. Gorazd Josef Vopatrný – Od patriarchy Fotia ke schismatu 1054

11.5. Pavlína Šípová – Byzantské divadlo? Od pozdně antického mimu ke kyperskému paschálnímu cyklu

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Úvod do medievistických disciplín a témat