Staré baby ve středověku

Mezioborové medievistické kolokvium na téma „Staré baby“ se uskutečnilo 16.-17. ledna 2018 ve Šporkově paláci.

Text pozvánky:

Kým byly staré baby ve středověku? Jaké hodnoty a teoretické koncepty personifikovaly? Z jakých antických, biblických a dalších předobrazů čerpali středověcí autoři jejich portrétů a charakteristik? Jaké společenské role a kulturní významy jim byly v různých situacích a prostředích připisovány? Jakých podob a funkcí ve středověké kultuře staré baby nabývaly? Za jakých okolností vystupují jako pramatky, vědmy, mystičky, kořenářky, čarodějnice, chůvy, důvěrnice či klevetnice, milé nebo protivné stařenky? Kdo přebírá jejich role v případě jejich absence? Zajímají nás staré ženy jako zapomnětlivé nositelky společenské paměti, zajímá nás jejich sexualita a milostný život, jejich vztah k přírodě, jejich duchovní vhled a moudrost, rituály, malichernost a nesrozumitelnost.

Zvolili jsme necitlivé pojmenování „staré baby“, protože především chceme analyticky postihnout rovinu reprezentací: nekorektní, zcizující označení zavánějící posměchem a opovržením se blíží karikatuře, jitří emoce a samo provokuje otázky, na něž je těžké odpovídat bez záchvěvů. Každé účastnice a každého účastníka kolokvia jakéhokoli věku se téma osobně dotýká a trochu ho těší i bolí.

CfP a teze kolokvia

Plakát

Program

Abstrakty příspěvků

Úvod > Aktivity > Konference > Staré baby ve středověku