Konference

Kolokvia CSS

Kolokvia CSS FF UK jsou každoročně pořádána doktorandkami a doktorandy z různých medievistických oborů FF UK. Jejich cílem je umožnit diskusní setkání pro pracovnice a pracovníky různých kateder a ústavů FF UK i jiných akademických pracovišť. Hlavními zásadami jsou interdisciplinarita, široké pojetí středověku v prostoru i čase, propojování jednotlivých medievistických specializací v Česku, nejen na FF UK. S tímto ohledem jsou volena témata spojující různé sféry středověkých kultur a aktuálního medievistického výzkumu. Jejich výběr vyplývá z neformálních rozprav mezi medievistkami a medievisty aktivními v CSS FF UK. Důraz je kladen na debatní, kritický a tvůrčí charakter setkání – podílí se na nich společně etablovaní odborníci i doktorandi a mladí badatelé. Kolokvia si zakládají na svém otevřeném a dynamickém formátu, tvoří základní platformu pro medievistický dialog na FF UK.

Proběhlé a plánované akce:

leden 2016 – Středověká komika (organizátoři: Vojtěch Bažant a Martin Šorm)

– výstupy: Hledání komického středověku, Dějiny a současnost 10/2016

leden 2017 – Středověká komika a vážnost (organizátoři: Vojtěch Bažant a Martin Šorm)

– výstupy: Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě (NLN, Praha 2019)

leden 2018 – Staré baby ve středověku (organizátoři: Vojtěch Bažant, Jiří Dynda, David Šimeček a Martin Šorm)

– výstupy: připravuje se kolektivní monografie

leden 2019 – Oddech a zahálka ve středověku (organizátoři: Vojtěch Bažant, Lucie Korecká, Martin Šorm a Matouš Turek)

– výstupy: připravuje se kolektivní monografie

leden 2020  – Hlína a kamení  (organizátoři: Vojtěch Bažant, Karel Pacovský, Klára Petříková a Martin Šorm)

Další konference

25th International Medieval Congress, Leeds (Article about the conference at Meet in Leeds)

Author as Editor, Editor as Author

 

 

 

 

Úvod > Aktivity > Konference