Letní semestr 2017-18

Life and Biography in the Middle Ages garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

guest lecturers

 Thursday 17.30-19.00,  FF UK Main building, Jana Palacha 2, 3rd floor,room 19
Čtení anglických historických textů II: Středoanglické období prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. Pátek 10:50-12:25, Hlavní budova FF UK, m. 001
Séminaire historique franco-tchèque

Programme

prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Čtvrtek 9:10-10:4, Hlavní budova FF UK, m. 201
 Obscurity in Medieval Texts  doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. Středa 16:40-18:15, Hl. budova FF UK, m. S214 (Týmová studovna)
PVP Cestopisy českého středověku

Sylabus

Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D. Úterý 14:10-15:40, Hlavní budova FF UK, m. 201
Religious Discord and Dissent in the Medieval West  Martin Pejcha  Tuesday 3:30, FHS UK, JIinonice building
Teatralita středověku

Anotace

Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.  Středa 14:10-15:50, KKS Na Florenci 3
Úvod do medievistických disciplín a témat

Program

 Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.  Středa 12.30-14.05, posluchárna 147, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK, Celetná 20
 Interpretace rodových ság  PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Dějiny a kultura Židů ve středověku PhDr. Milan Žonca, Ph.D. Pondělí 17:30, Celetná 20, m. 238
Reading Medieval Images (Introduction to Medieval Christian Iconography)

Syllabus

Mgr. Lenka Panušková, Ph.D. Monday 9:10.-10:40, FF UK main building (nám. Jana Palacha 2), room 001
Náboženství starých Seveřanů II Mgr. Jan Kozák, Ph.D. Středa 9:10-10:40, Hlavní budova FF UK, m. 2018
Staroseverské mýty: Četba Mgr. Jan Kozák, Ph.D. Středa 10:50-12:20, Hlavní budova FF UK, m. 218
„Vím, jak to chodí se slovy“. Trubadúrská poezie, její moc a tradice Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. pondělí 15:50–17:25, Šporkův palác (Hybernská 3), m. 18
Interpretative Seminar: Oedipus the King across Medieval Cultures Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D., Mgr. Martin Šorm pondělí 17:30–19:00, Sweerts-Sporck Palace (Hybernská 3), room 18
Al-Farabi o intelektu Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Mgr. Robert Roreitner
úterý 12:30-14:05, Hlavní budova FF UK, m. P2018

:

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Letní semestr 2017-18