Letní škola Chronicles of Preservation: Bridging Manuscripts and Modernity

Ve dnech 3.-7. června se v Praze a Třeboni koná letní škola pořádaná FF UK ve spolupráci s University of St Andrews, NK ČR a Státním oblastním archivem v Třeboni. Program k dispozici zde.

Úvod > Aktuality > Konference > Letní škola Chronicles of Preservation: Bridging Manuscripts and Modernity