Vyhlášení vnitřní soutěže SVV „Středověká studia – aktuální témata a metody moderního výzkumu“

Vyhlášení vnitřní soutěže v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), „Středověká studia – aktuální témata a metody moderního výzkumu“, na rok 2024. Soutěž proběhne v termínu 22. 4. – 26. 5. 2024 a vyhodnocena bude nejpozději k 20. 6. 2024. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 15. října 2024.

Podklady:

Úvod > Aktuality > Soutěž > Vyhlášení vnitřní soutěže SVV „Středověká studia – aktuální témata a metody moderního výzkumu“