Podporu GAČR získaly dva medievistické projekty

Podporu GAČR získaly dva medievistické projekty Univerzity Karlovy:

  • Odpustkové seznamy pro jeruzalémskou pouť ve střední Evropě (14.–16. století), hlavním řešitelem je dr. Jaroslav Svátek za FF UK
  • „Dokonáno. Nalij vína paní Anno.“ Jazykové experimenty ve středověkých písařských přípiscích a kolofonech, hlavní řešitelkou je prof. Lucie Doležalová za FHS UK

Gratulujeme a těšíme se výsledky!

Úvod > Aktuality > Podporu GAČR získaly dva medievistické projekty