Katarína Džunková: Jazykové inovace v Novém zákoně 4. redakce staročeského biblického překladu

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK zve na přednášku z cyklu Kruhu přátel českého jazyka, která se uskuteční 1. listopadu 2023 v 18:00 v místnosti P018 v hlavní budově FF UK.

Anotace

Bible pražská z roku 1488, obsahující text 4. redakce staročeského překladu Nového zákona, představuje nejstarší tištěnou bibli ve slovanském jazyce. Její text vychází z Nového zákona Martina Lupáče (přibližně r. 1450), diplomata a pomocného utrakvistického biskupa. Jak ukázal výzkum, tento Nový zákon obsahuje řadu inovativních překladatelských řešení: použití „germanismů“, snahu o expresivní překlad, práci se stylistikou a místy i zohlednění utrakvistické eklesiologie. Některá Lupáčova překladatelská řešení byla natolik inovativní, že je autoři překladu Pražské bible nepřijali a vrátili se ke vzoru dřívějších novozákonních překladů, včetně opětovného použití některých ustupujících gramatických kategorií. V přednášce porovnáme tyto dvě verze 4. redakce a srovnáme je s prvními třemi redakcemi staročeského překladu Nového zákona a s latinským originálem.

 

Více informací: https://www.ff.cuni.cz/udalost/katarina-dzunkova-jazykove-inovace-novem-zakone-4-redakce-staroceskeho-biblickeho-prekladu/

Úvod > Aktuality > Přednáška > Katarína Džunková: Jazykové inovace v Novém zákoně 4. redakce staročeského biblického překladu