What Is Patristic Philosophy? And Why Is it Important?

Zveme vás na dvojici přednášek k Eriugenově eschatologii a k povaze patristické filosofie, které 25. a 26. října přednese na FF UK prof. Ilaria Ramelli.

Pozvánka

Úvod > Aktuality > What Is Patristic Philosophy? And Why Is it Important?