SVV „Středověká studia – aktuální témata a metody moderního výzkumu“: interní soutěž o ocenění studentských publikací s medievistickou tématikou

Rada SVV „Středověká studia – aktuální témata a metody moderního výzkumu“[*] vyhlašuje interní soutěž o ocenění publikací s medievistickou tématikou studentů doktorského a magisterského studia FF UK.

Soutěž proběhne v termínu 7. 9. – 22. 10. 2023 a její výsledky budou zveřejněny do 7. 11. 2023.

Do soutěže lze přihlásit tyto typy publikací: monografie, edice kolektivní monografie, studie v recenzovaném periodiku, kapitoly v kolektivní monografii, recenze.

Přihlášená publikace musí splňovat podmínku vydání, případně odevzdání do tisku v roce 2023. Publikace může být zároveň výstupem jiných grantů, nesmí však být vykázána v jiném projektu SVV. Publikace musí být zanesena do OBD a vykázána do RIV.

Dedikační formule na výstupy:

Tento projekt vznikl v rámci zastřešujícího projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2023 – 260 669, řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

The work was supported by the grant SVV 2023 – 260 669 realized at the Charles University, Faculty of Arts.

O výsledcích a výši odměn rozhoduje Rada SVV na základě aktuálních rozpočtových možností.

Soutěžní texty ve formátu pdf zasílejte nejpozději do 22. 10. 2023 doc. Tomáši Klírovi (tomas.klir@ff.cuni.cz) a Mgr. Barboře Kosíkové (barbora.kosikova@ff.cuni.cz).

 

[*] Navazuje na SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“ (2021–2022)

Úvod > Aktuality > SVV „Středověká studia – aktuální témata a metody moderního výzkumu“: interní soutěž o ocenění studentských publikací s medievistickou tématikou