Dvě úvahy o Dantovi (Pražský lingvistický kroužek)

Pražský lingvistický kroužek navázal na úspěšné zasedání z 15. března loňského roku, kdy Jiří Pelán představil antologii Italská renesanční literatura. Letos 28. března se uskutečnilo zasedání, jež připomnělo, že kromě ob­čan­ského roku změny, jenž dopadl nad očekávání dobře, jsme měli i rok Dantův, daný sedmistým výročím básníkova úmrtí (14.ix 1321). Loňská anotace zdůrazňovala aktuálnost občanského aktivismu učeného a zbožného básníka, jenž jako nejvyšší politické hodnoty vyzdvihoval lásku a moudrost. Aktuální válka význam těchto hodnot jen podtrhuje…

Anotace zasedání: 

Dvě úvahy o Dantovi
Jiří Pelán & Martin Pokorný
Jiří Pelán v úvaze «Dante stilnovista» rozebere vztah rané symbolické autobiografie Vita nuova k Božské komedii. Je Beatrice v těchto dvou kontextech projekce skutečné životní epizody nebo alegorická konstrukce? Je Beatrice kurtoasní „paní“ nebo personifikace? Je-li per­so­ni­fi­kace, pak čeho? víry? teologie? milosti? Anebo dávají obě Beatrice jeden v zásadě kohe­rent­ní obraz?

Martin Pokorný v úvaze «Znakovost a rozumění mezi Augustinem a Dantem» předestře ar­gu­menty pro názor, že zlomovým bodem na Dantově cestě k novátorskému pojetí básnické formy bylo strukturně pečlivé čtení Augustinových Vyznání jakožto formálně inovativního díla.

Úvod > Aktuality > Konference > Dvě úvahy o Dantovi (Pražský lingvistický kroužek)